Опіка

Опіка та піклування

Опіка (піклування) встановлюється для забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів цих дітей.
Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування — над дитиною у віці від 14 до 18 років.
Опікун (піклувальник) призначається з осіб, близьких дитині, або інших осіб, з огляду на їх можливість виконувати опікунські обов’язки, враховуючи стосунки, що склалися між тим, хто пропонується в опікуни, і дитиною. Обов’язковою умовою є згода опікуна (піклувальника).
Не можуть бути опікунами (піклувальниками) особи, які:
• не досягли 18 років;
• визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• позбавлені батьківських прав;
• особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
Опіка (піклування) можуть бути встановлені при житті батьків неповнолітньої дитини у випадку, коли:
• батьки судом позбавлені батьківських прав, або прийняте рішення про відібрання в них дитини і передачу її під опіку органів опіки і піклування, незалежно від того, позбавлені вони судом батьківських прав чи ні;
• батьки психічно хворі, розумово відсталі або перебувають на тривалому лікуванні в стаціонарному лікувальному закладі;
• батьки тривалий час не можуть займатися вихованням дитини (засуджені до позбавлення волі на тривалий час, знаходяться в тривалому відрядженні і т.д.);
• батьки непрацездатні і перебувають на державному утриманні в будинках-інтернатах для старих та інвалідів.
Дитина, над якою встановлено опіку або піклування:
• зберігає статус сироти або позбавленої батьківського піклування та користується всіма відповідними пільгами;
• має право на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку.
Опіка (піклування) встановлюється за місцем проживання дитини або опікуна (піклувальника). Рішення про встановлення опіки і піклування повинно бути внесено не пізніше місячного терміну з моменту, коли органам опіки стало відомо про обставини, що спричинили взяття дитини під опіку.

 

Про затвердження Правил опіки та піклування