Усиновлення

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усиновленою може бути та дитина, у якої розірвані юридичні стосунки з батьками. Тобто такі діти мають юридичний документ про те, що їхні батьки втратили батьківські права стосовно цієї дитини. Таким документом може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть батьків, нотаріально засвідчена відмова батьків від дитини, тощо.

Усиновлення – це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім’ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих так і з боку дитини.

Якою є процедура усиновлення дитини громадянами України?

Кандидати в усиновлювачі мають право:

– ознайомитися з особовою справою та медичною карткою  дитини, отримати  інформацію щодо її батьків ,  братів, сестер та інших родичів;

– провести додаткове медичне обстеження дитини виключно у державному або комунальному закладі охорони здоров’я в присутності представника служби у справах дітей та дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває дитина), чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника;

– на таємницю свого перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі, на таємницю пошуку дитини для усиновлення.

Кандидати в усиновлювачі зобов’язані:

– виконувати вимоги законодавства України з питань усиновлення;

– виконувати рекомендації фахівців (психолога, педагога, соціального працівника) під час встановлення контакту з дитиною;

Процедура усиновлення дитини громадянами України, які проживають в Україні: громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.
До заяви додаються такі документи:

– копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

– довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

– копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

– висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за встановленою формою;

– засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

– довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей